2022. január 18. keddPiroska
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás
vasarnap.transindex.ro

Darvasi László

Két ördögi történet

7.6.2015

Volt ám meglepetés, amikor az ördög bejelentette, néhány napra elutazik, mert máshol akadt sürgős és halaszthatatlan dolga.

A nagy átverés

Volt ám meglepetés, amikor az ördög bejelentette, néhány napra elutazik, mert máshol akadt sürgős és halaszthatatlan dolga. Kérte ezért a falusiakat, legyenek türelemmel és megértéssel, s amíg ő vissza nem érkezik, tartózkodjanak mindenféle tudatos rossztól, nemhogy a komolyabb, de még az aprócska bűnöktől is, mert miféle bűnök lennének azok a kísértő izzó szenvedélye, bölcs útmutatása és határtalan gonoszsága nélkül.

Ennyit mondott vigyorogva, majd patájával koppantott, fekete szarvát meghajtotta, szagosat púzott, és valóban elszállt.

Persze az emberek azon nyomban csupa rosszat, vétkeset, komiszat vágytak cselekedni, ám mindhiába. Mert amit elkezdtek, jól végződött. Csupa öröm, boldogság, szépség volt az élet. Végül maguk se vették észre, mikortól várják úgy vissza a gonoszt, mintha éppúgy az életük része lenne, akár a kamillavíz, a fenyőfaház vagy a zöldellő vetés. Várták, csak várták a gonoszt, szenvedve, reménykedve, s amikor visszaérkezett végre, köré gyűltek boldogan, szőrét cirógatták, gagyogtak hozzá, a magosba dobálták, napokig visszhangzott a falu a baljós evőétől.

Az ördög vegyeskereskedése

Tegnap az ördög vegyeskereskedést nyitott a faluban. Egy gazdátlan ház homlokzatára festette föl nagy fekete és nyomtatott betűkkel:

VEGYESKERESKEDÉS RT.,

alá pedig kisebb és szálkás cikornyával:

könnyű élet, biztos elkárhozás


Volt ott minden, ami kellett a bűnhöz. Külön üstökben fortyogott az irigység, gőg, hazugság, édes és keserű méreg. Kisebb tégelyekben a békétlenség, dölyf, aljasság elixírje, nagyobbakban a paráznaság, iszákosság és közömbösség kenete várta a balga, ám pénzes vevőket, míg a pókhálós polcokon a Bűn választékos irodalma sorakozott, úgymint Káromlások Szótára – legújabb kiadás! – , Csábítások és Megkísérlések Kézikönyve, Rontások kezdőknek és haladóknak, Hogyan legyél rossz?, és a legújabb bestseller egy lány s a szerelmes Gonosz – és persze a féltékeny Isten – megrázó románcáról. A szerelmes Pokolúr címmel...

Virágzott az üzlet, jöttek a falusiak, mint lepkék szédülnek az éji tűzbe, csakhogy társait az ördögnek hiába keresték. Szőrös pofáját takarta a boltos ilyenkor, úgy vigyorgott. Ám írta vevői nevét hatalmas fekete könyvébe, lakhely, származás s bűne szerint, pontosan, megbízhatóan, hiszen jól tudta, ilyen társakkal üzlet igazán az üzlet.

Megjelent a Látó 1992/1. számában.