2022. január 18. keddPiroska
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás
vasarnap.transindex.ro

JOSEPH HELLER

A 22-es csapdája

2003. máj. 9.

[részlet] Yossarian küldetése a kiránduláson Orr szórakoztatása volt, nehogy Orr megfigyelhesse, hol szerzi be Milo a tojást, noha Orr is tagja volt Milo szindikátusának, és mint Milo szindikátusának minden tagja, õ is résztulajdonos volt.

Hülye egy küldetés volt, Yossarian úgy érezte, mivel már a verebek is azt csiripelték, hogy Milo Máltában veszi a tojást, darabját hét centért, aztán a szindikátus kantinjaiban öt centért adja el darabját.
 
-- Egyszerûen nem bízom benne -- borongott Milo a gépen, hátát mutatva Orrnak, aki úgy hevert ott az alacsony csicseriborsós szakajtókon, mint egy összegubancolt kötéldarab, és elcsigázottan aludni próbált. -- És csak akkor veszem majd meg a tojást, amikor nincs a közelben, nehogy kilesse üzleti titkaimat. Mit nem ért meg?
 
Yossarian mellette ült a segédpilóta helyén. -- Nem értem, hogy van az, hogy Máltában hét centért veszi a tojás darabját, és ötért adja el.
 
-- Azért csinálom, hogy hasznom legyen belõle.
 
-- De hogyan lehet így haszna belõle? Tojásonként két centet ráfizet.
 
-- Három egész egynegyed cent hasznom van tojásonként azáltal, hogy négy és egynegyed centért adom el a tojást azoknak az embereknek Máltában, akiktõl hét centért vásárolom a tojást. Persze a haszon nem az enyém. A haszon a szindikátusé. És mindenki részesedik belõle.
 
Yossarian úgy érezte, kezdi érteni. -- Azoknak az embereknek meg, akiknek maga négy és egynegyed centért adja a tojásnak darabját, két és háromnegyed cent haszon jut darabonként, amikor újra eladják magának darabját hét centért . Így van? Miért nem adja el a tojást közvetlenül magának, és hagyja ki azokat, akiktõl megveszi?
 
-- Mert én vagyok azok, akiktõl megveszem -- magyarázta Milo. -- Három egész egynegyed cent hasznom van darabján, amikor leadom a tojást magamnak, és kettõ egész háromnegyed cent hasznom darabján, amikor visszavásárolom magamtól. A teljes nyereség tojásonként hat cent. Tojásonként csupán két centet vesztek, amikor darabonként öt centért adom a kantinnak, így lehetséges az, hogy hasznom van a darabonként hét centért vásárolt, és darabonként öt centért eladott tojásból. Amikor Szicíliában megveszem a tojást, csupán egy centet fizetek darabjáért.
 
-- Máltában -- javította ki Yossarian. -- Máltában vásárolja maga a tojásait, nem Szicíliában.
 
Milo büszkén kacarászott. -- Nem Máltában vásárolom a tojást -- vallotta be Milo finom, palástolt derûvel, s ez egyszer hûtlenné vált ahhoz a szorgos józansághoz, melyet Yossarian megszokott nála. -- Szicíliában vásárolom a tojást, egy centért darabját, aztán titokban Máltába szállítom, és négy és fél centért árulom darabját, hogy amikor az emberek Máltába jönnek tojásért, hét centre verhessem fel az árát.
 
-- Miért jönnek Máltába az emberek tojásért, amikor ott olyan drága?

-- Mert így szokták meg.
 
-- Miért nem keresnek tojást Szicíliában?
 
-- Mert azt nem szokták meg.
 
--Most már végképp nem értem. Miért nem hét centért adja a tojás darabját a kantinjainak, és miért adja öt centért?
 
-- Mert akkor az én kantinjaimnak nem lenne rám szükségük. Hétcentes tojást mindenki tud hét centért vásárolni.
 
-- Miért nem hagyják ki magát, és veszik meg Máltában a tojást közvetlenül magától darabját négy egész egynegyed centért?
 
-- Mert nem adnám el nekik.
 
-- Miért nem adná el nekik?
 
-- Mert akkor nem lenne lehetõség annyi haszonra. Így legalább szert tehetek magamnak egy kicsikére, mint közvetítõ.
 
-- Akkor hát magának mégiscsak van haszna belõle -- jelentette ki Yossarian.
 
-- Persze hogy van. De mind az egész megy a szindikátusnak. És mindenki részesedik belõle. Nem érti? Ez pontosan ugyanaz, mint ami azzal a lukulluszparadicsommal történik, amit Cathcart ezredesnek adok el.
 
-- Veszi tõle -- javította ki Yossarian. -- Maga nem elad lukulluszparadicsomot Cathcart ezredesnek meg Korn ezredesnek. Maga vesz tõlük lukulluszparadicsomot.
 
-- Dehogy, eladok nekik -- javította ki Milo Yossariant. -- Álnéven szétosztom a lukulluszparadicsomot Pianosa piacain, hogy Cathcart ezredes meg Korn ezredes a maguk álnevein megvehessék tõlem négy centért darabját, és másnap ismét eladhassák nekem a szindikátus számára öt centért darabját. Nekik egy cent hasznuk van darabján, nekem van három és fél cent hasznom darabján, és mindenki emelt fõvel távozik.
 
-- Mindenki, kivéve a szindikátust -- horkant fel Yossarian. -- A szindikátus öt centet fizet annak a lukulluszparadicsomnak darabjáért, amelynek darabja magának csak fél centbe kerül. Jól járt a szindikátus?
 
-- A szindikátus akkor jár jól, ha én jól járok -- magyarázta Milo --, mert mindenki részesedik belõle. A szindikátus pedig megkapja Cathcart ezredes meg Korn ezredes támogatását, és elengednek ilyen kirándulásokra, mint ez is. Egy félórán belül meg fogja látni, mennyi tiszta hasznot hoz ez, csak érjünk földet Palermóban.
 
-- Máltában -- javította ki Yossarian. -- Most Máltába megyünk, nem Palermóba.
 
-- Nem Máltába, hanem Palermóba -- válaszolta Milo. -- Egy cikóriaexportõr van Palermóban, akihez pár percre be kell ugranom egy Bernbe irányított hajórakomány gomba ügyében, amit megtámadott a penész.
 
-- Milo, mondja meg, hogyan csinálja ezt? -- érdeklõdött Yossarian csodálkozó és õszinte csodálatról tanúskodó nevetéssel. -- Kiállítja az útlevelet az egyik helyre, és egy egészen más helyre repül. Nem csapnak lármát az irányítótorony emberei?
 
-- Egytõl egyig a szindikátus tagjai -- mondta Milo. -- És azt is tudják, hogy ami jó a szindikátusnak, az jó a hazának is, mert ez hajtja a verklit. Az irányítótorony emberei is részesednek, és ezért megtesznek mindent, amit csak tudnak, hogy segítsék a szindikátust.
 
-- Én is részesedek belõle?
 
-- Mindenki részesedik belõle.
 
-- Orr részesedik belõle?
 
-- Mindenki részesedik belõle.
 
-- És Éhenkórász Joe? Õ is részesedik belõle?
 
-- Mindenki részesedik belõle.
 
-- Hát akkor egye meg a fene -- mélázott Yossarian, mert mélyen meg volt hatva attól a gondolattól, hogy életében elõször részesedik valamibõl.
 
 
Forrás: Joseph Heller: A 22-es csapdája. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980.